Автори курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail:  angelsvet715@gmail.com;

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Романчук Марина Євгенівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail - rommar6730@gmail.com