Автори курсук.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  

kolisnyk.a.v@gmail.com


Автори курсуд.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  safranov@ukr.net


Автори курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: vilina@ukr.net

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: oksvital65@gmail.com

доцент кафедри ЕОД, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайовичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@gmail.com

Автор курсу: д.техн.н., проф. кафедри ЕОД Чугай Ангеліна Володимирівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  avchugai@ukr.net

kolisnyk.a.v@gmail.com

zaryana.nakonechnaya@gmail.com;  

oksvital65@gmail.com;

Автори курсуд.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: safranov@ukr.net

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  kolisnyk.a.v@gmail.com


Автор курсу: д.х.н., професор кафедри ЕОД Нікіпелова Олена Міхайлівна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:


Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Приходько Вероніка Юріївна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу, е-mail: vks26@ua.fm