Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри гідроекології та водних досліджень Пилип'юк Віктор Вікторович; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: magnus@ukr.net


Автор курсу: PhD з екології, асистент кафедри ЕОД Ільїна Анна Олександрівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: ilina_ann@ukr.net


Автор курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail@com 


Автори курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: angelsvet715@gmail.com

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Романчук Марина Євгенівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: rommar6730@gmail.com;


Автори курсу: д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: safranov@ukr.net;

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail.com

Автори курсу: д.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: safranov@ukr.net

к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  kolisnyk.a.v@gmail.com

PhD з екології, асистент кафедри ЕОД Михайленко Владислав Івановичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: vladislav.mykhailenko@gmail.com

Автор курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Приходько Вероніка Юріївна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  vks26@ua.fm

к.х.н., доц. кафедри ЕОД Вовкодав Галина Миколаївна;зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: galinakoltykova258@gmail.com

Автори курсу: к.х.н., доц. кафедри ЕОД Вовкодав Галина Миколаївна;зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: galinakoltykova258@gmail.com