Автори курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД,  Колісник Алла Вікторівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: kolisnyk.a.v@gmail.com

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: oksvital65@gmail.com

Автор курсу: старшій викладач кафедри ЕОД Грабко Наталья Вікторівна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: grabkonatalyavikt@gmail.com


Автор курсу: доцент кафедри ЕОД, к.техн.н. Юрасов Сергій Миколайовичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@gmail.com


Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівна; зворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail:  5k.metody.zah.at.e.kra@gmail.com


Автори курсу: д.геол.-мін.н.,проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлпн Абисаловічзворотний зв'язок: новинний форум  курсу; е-      mail: safranov@ukr.net

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: angelsvet715@gmail.com

PhD з екології, ас. кафедри ЕОД Ільїна Анна Олександрівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: ilina_ann@ukr.net

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: vilina653@gmail.com

 

Автор курсуд.геол.-мін.н., проф., зав. кафедри ЕОД Сафранов Тамерлан Абісаловичзворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: safranov@ukr.net;

к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Приходько Вероніка Юріївна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу, е-mail: vks26@ua.fm