ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  4k.land.ekol.eaepek.kra@gmail.com 

Дистанційний курс "Ландшафтна екологія" (ЛандЕк) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: ....

Завдання курсу - ....

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: ....

Студент повинен вміти: виконувати ....

Курс «Ландшафтна екологія» складається з ....

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан АбісаловічАвтор курсу:

ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна

оборотний зв'зок: новинний форум курсу; 

e-mail:  4k.land.ekol.eaepek.kra@gmail.com 

Дистанційний курс "Ландшафтна екологія" (ЛандЕк) розроблений на кафедрі екології та охорони довкілля відповідно до робочої програми з дисципліни.

Мета курсу: ....

Завдання курсу - ....

Після закінчення курсу студент повинен знати: ...

а) нормативну  (базову) частину дисципліни: основні терміни i поняття, що використовуються в межах означеної дисципліни; основні цілі, принципи та методи ...;

б) варіативну частину дисципліни: ....

Студент повинен вміти: виконувати ....

Курс «Ландшафтна екологія» складається з ....

Рецензент: д.геол.-м.н., проф., зав. кафедрою ЕОД 

Сафранов Тамерлан Абісаловіч