Автори курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail@com

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: oksvital65@gmail.com

доцент кафедри ЕОД, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайовичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@gmail.com Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Полетаєва Лариса Миколаївназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: l.poletayeva555@gmail.com


Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: angelsvet715@gmail.com


Автор курсу: старшій викладач кафедри ЕОД Наталія Вікторівна Грабкозворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: grabkonatalyavikt@gmail.com

Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  4k.land.ekol.eaepek.kra@gmail.com 

Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївнаний; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail:  4k.urboekol.eaepek.kra@gmail.com