Автори курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail.com

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівна; зворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: oksvital65@gmail.com

доцент кафедри ЕОД, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайовичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@gmail.com


Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: angelsvet715@gmail.com


Автор курсу: старшій викладач кафедри ЕОД Наталія Вікторівна Грабкозворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: grabkonatalyavikt@gmail.com

Зворотний зв'язок е-mail: vilina@ukr.net

Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна 


Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївнаний;

Зворотний зв'язок е-mail: galinakoltykova258@gmail.comilina_ann@ukr.netvladislav.mykhailenko@gmail.comzaryana.nakonechnaya@gmail.com;  angel.nat14@gmail.com