Автор курсу: к.геогр.н., доцент кафедри ЕОД Нагаєва Світлана Павлівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: angelsvet715@gmail.com


Зворотний зв'язок е-mail: vilina653@gmail.com

Автор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївна 

Автор курсу: старшій викладач кафедри ЕОД Грабко Наталья Вікторівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: grabkonatalyavikt@gmail.com

Автори курсу: к.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Ільїна Валентина Григорівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: vilina653@gmail.com

ст. викладач кафедри ЕОД Чернякова Оксана Іванівназворотний зв'язок: новинний форум курсу; е-mail: oksvital65@gmail.com

доцент кафедри ЕОД, к.т.н. Юрасов Сергій Миколайовичзворотний зв'язок: новинний форум курсу; e-mail: urasen54@gmail.comАвтор курсу: ст. викладач кафедри ЕОД Кузьміна Вікторія Анатоліївнаний;

Зворотний зв'язок е-mail: galinakoltykova258@gmail.com

                                           ilina_ann@ukr.net

                                           zaryana.nakonechnaya@gmail.com;  

                                           angel.nat14@gmail.com

                                           vks26@ua.fm