Автор курсук.геогр.н., доц. кафедри ЕОД Колісник Алла Вікторівназворотний зв'зок: новинний форум курсу; e-mail: kolisnyk.a.v@gmail.com